Stanovisko spolku Jestřábník

Stanovisko spolku Jestřábník

Od počátku projektu zde vůči němu existuje opozice. Stěžovatelé se domnívají, že zvolená péče je kontraproduktivní a posiluje degradaci území.

Opuštěná krajina

Ačkoliv se to tak nemusí zdát, v určitém smyslu jsme krajinu, ve které žijeme, opustili. A ona teď, bez naší péče a porozumění, ztrácí nejen to, co na ní máme rádi a co v ní považujeme za cenné a krásné, ale pomalu přestává být bezpečným domovem lidem a dalším tvorům – rostlinám a živočichům.

Jakže je tomu s tím vřesem?

Jakže je tomu s tím vřesem?

Paní Sodomová se ve svém článku “Vřesoviště na Řivnáči” (Odraz 3/2019) dopouští několika, u laika zcela pochopitelných, nepřesností a omylů. Její pozorování jsou tak sice vcelku přesná, mýlí se ale ve svých závěrech, když dává zánik vřesoviště do souvislosti s pastvou.

O krmení zviřátek

Najít napuchlou mrtvolu s igeliťákem v puse asi nebude na seznamu oblíbených okamžiků vašeho rána, že?

Mladý může, starý musí

Mladý může, starý musí

Tento funebrácký bonmot konečně platí v celém svém rozsahu i pro vřesoviště na Řivnáči. Po dlouhých letech zde kromě přestárlých keříků vřesu spějících ke svému přirozenému zániku konečně vyráží první nové semenáčky, které dávají naději na jeho obnovu.