Výsadba ovocné aleje u staré žalovské cesty

Přátelé, kolegové a krajani, přijměte pozvání na veřejnou výsadbu ovocné aleje podél historické cesty vedoucí ze starého Žalova k Velkým Přílepům.

V první etapě vysadíme 28 stromů. V případě úspěšných jednání s vlastníky přiléhajících pozemků by pak mělo dojít k dosadbě dalších zhruba 40 stromů a obnově samotné stezky, staré jistě k pětistům let (viz historickou mapu níže).

Výsadba aleje se z popudu Tomáše Novotného (radního, ne fotbalisty ;)) začala plánovat již před dvěma lety, díky vidlím, zdatně vhozeným do naší snahy Covidem19, se do toho můžeme pustit až letos. Procesování a financování akce zajišťuje odbor životního prostředí městského úřadu v Roztokách, my za Jestřábník pak přispěli chytrejma radama a organizací sázení.

A cože se vlastně bude sadit

Ovocné stromy na semenných podnožích, které jim oddají vitality a dlouhověkosti. Třešně jako Hedelfingerská a Kaštánka, jabloně Croncelské a Boskoopské nebo Hospozínský ořešák.

Kdy to bude

Potkáme se v 9:00, stromků je nemálo, tak s obědem doma příliš nepočítejte.

Kde to bude

Sraz máme u závory na horním konci ulice Za Cihelnou, opozdilci nás můžou najít podle současné i historické mapy.

Co s sebou

Pracovní oděv, obuv und rukavice. Něco na zajištění pitného režimu, taky sváča a něco sladkého na zub na společný stůl bude fajn.

Pro více informací volejte/pište panu Ing. Flenerovi na flener@roztoky.cz, tel. 220 400 264 či 730 510 774, nebo přímo mi na tom.tady@gmail.com, tel. 608 106 643.

Akci pořádají rukou společnou město Roztoky a spolek Jestřábník.

Historická cesta

Cesta stará přes 500 let spojuje Roztoky s Velkými Přílepy. Tady je vidět na historické mapě z let 1824-1842.

Cesta z Žalova na západ do Přílep

...a zde je místo na současné mapě.