JESTŘÁBNÍK

Spolek pro ochranu přírody a krajiny

Výsadba ovocné aleje u staré žalovské cesty

Sobotní dobrovolnická sázečka. Přijďte se porochnit krumpáčem v listopadové hlíně, zatlouct do země kopu kůlů a zasadit pěkných pár stromů starých odrůd. Sázíme alej u staré cesty, která spojovala Roztoky a Velké Přílepy několik stovek let.

Projekt obnovy a péče o vřesoviště na Řivnáči se úspěšně rozběhl a konečně začíná nést viditelné plody v podobě rozšiřujících se ploch mladého vřesu. Přesto sklízí neoprávněnou (a často neférově vedenou) kritiku části místní veřejnosti.

S ohledem na to, že informace o vlivu pastvy i způsobu provedení projektu byly prezentovány zavádějícím způsobem a často byly v hrubém rozporu se skutečností, musíme je uvést na pravou míru. (více)

NAŠE ČINNOST

příroda a krajina

Mnohé z toho, co v naší krajině považujem za krásné a vzácné, je výsledkem vzájemného působení přírody a člověka. Bez lidské péče a citlivého hospodaření v krajině přicházíme nejen o přírodní druhy nebo paměť krajiny, ale ztrácíme také bezpečné místo k životu.

Snažíme se pomocí tradičních zemědělských činností vracet krajině její pestrost a zdraví. Pečujeme o stepi a cenné luční porosty, obnovujeme historické cesty i sady, kosíme, kácíme, vysazujeme a hlavně paseme…

Vzdělávání

Práce v přírodě a hlavně naše stádo ovcí nabízí spoustu příležitostí pro organizaci vzdělávacích programů pro děti i dospělé. 

V rámci prožitkových dílen i při zapojení do prací na farmě a v sadech se snažíme “zaujmout, vzbudit úžas a vytvořit/posílit vztah” k přírodě a krajině. A taky předat jednoduchou pravdu, že v přírodě má vše svou hodnotu, vše je na sobě závislé a že z toho pro nás lidi vyplývá zodpovědnost o společný svět pečovat.

Farma

Ovce nejsou jenom živé sekačky, ochranařina něco stojí a je potřeba si na sebe (OK, jsme neziskovka, takže alespoň částečně) vydělat.

Takže kromě služeb v oblasti ochrany přírody a péče o krajinu, poradenství a konzultací si u nás můžete koupit živé ovce na výpasy, ovčí houně nebo méně živé kousky jehněčího a skopového.

Nejdeme v bio režimu, ovce se ale od jara do podzimu pasou pod širým nebem v chráněných územích, na stráních plných bylin.

ZAPOJTE SE

V ochranařině je práce jak na kostele a pár zaťatých srdcařů to samo nezvládne.

Jestli patříte k těm, kterým není nás společný svět lhostejný, cítíte zodpovědnost za to, v jakém stavu je naše krajina, a máte chuť přiložit ruku k dílu při její ochraně, dejte nám vědět a připojte se k našim dobrovolnickým akcím.

Zapojit se můžete sami, s přáteli nebo třeba jako celá firma. Pracovité ruce se v sadech, lukách a stráních rozhodně neztratí!

KONTAKT

Jestřábník, spolek pro ochranu přírody a krajiny, vznikl v roce 2016 s cílem přispět k obnově pestré mozaiky české krajiny. Mozaiky, která vznikla nebo byla v pozitivním smyslu ovlivněna lidskou činností a která bez péče člověka zanikne, a s ní zmizí i velké množství dnes již po hříchu vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů.

Jestřábník, spolek pro ochranu přírody a krajiny
Potoky 1473, 252 63  Roztoky
IČO: 05072255, zapsán u Městského soudu v Praze
Číslo účtu: 115-2761910227/0100

Partneři, podporovatelé a spolupracující organizace