Obecní sad o původní rozloze zhruba 2,5 hektaru přiléhá k severní hraně Tichého údolí poblíž buližníkového suku Alšovy vyhlídky. Jeho rozpad je patrný už na leteckých snímcích z roku 1953 a jara 2017 byl zcela pohlcený náletovým lesem, hustým porostem trnek, svídy a maliníku. Získali jsme souhlas vlastníka - obce Únětice a v letech 2016 až 2018 dojde k jeho postupné obnově. Dlouhodobou low-input údržbu zajistí stádečko ovcí. Sad bude sloužit k samozběru ovoce, jako prostor konání místních slavností, environmentálního vzdělávání i jako "matečná zóna" pro aktivity zaměřené na ochranu blízkých stepních lokalit a zimoviště pro naše živé sekačky.
Můžu  se zapojit?          
Rozhodně, práce je v sadu jak na kostele, více než sami zvládneme. Pomoc je rozhodně vítaná. Můžete si zasadit třešeň, zapojit při brigádách, nebo adoptovat strom. První výsadba je plánovaná na podzim 2016, o možnostech, kterak se na záchraně sadu podílet dáme určitě včas vědět. 


                                            Kudy tamAktuality  

11.-12.3.2017

Křoviny se úprorně brání kozám, pilám i ohni, někde už ale pro náš sad odchovali sto nových ovocných stromů.  A my jim uděláme v sadu místo.