Koncept obnovy sadu v krocích
Ovce a koze mezi třešněmi


Pastva v obnoveném sadu v Praze-Sedleci.


Můžu  se zapojit?                               Rozhodně, práce je v sadu                                                           jak na kostele, více než sami zvládneme. Pomoc je rozhodně vítaná. Můžete si zasadit třešeň, zapojit při brigádách, nebo adoptovat strom. První výsadba je plánovaná na podzim 2016, o možnostech, kterak se na záchraně sadu podílet dáme určitě včas vědět. Ovce a koze mezi třešněmi              
Důležitou částí péče o sad                                                             je údržba podrostu. Vysoká tráva soupeří se stromy o vodu a živiny a snižuje jejich plodnost a délku života. Bez pravidelné seče by navíc sad brzy zase pohltil náletový les.  
Pod ovocné stromy se ale traktor v podstatě nedostane a kosit více než hektar lehkýma sekačama je strašná kopa práce, takže na to půjdeme jinak.
O travnatý podrost se nám v sadu postará stádo ovcí a koz. Trávník pokosí i uválcují a pohnojí, což ovocným stromům jen prospěje.

Aby nám z vysazených stromů nezbyly jen ožužlané podnože, opatříme je speciálními ovcovzdornou ochranou. 

Ovce občas mívají zaječí úmysly a mladá řepka láká, celý sad budeme muset oplotit. Aby oplocení co nejméně vadilo oku použijeme klasické ovčí pletivo s velkým okem, nízko výškou (1,1 m) a dřevo jako materiál na kůly a brány ohrady.
Těch ostatně bude v oplocení spousty a v době, kdy stádo bude spásat okolní stepi (což je jeho další úkol), bude sad ze všech stran volně přístupný. Brány budou dost široké na to, aby jimi projely dvoj i trojkočárky :).