Obnova třešňovky na Holém vrchu

Obecní sad o původní rozloze zhruba 2,5 hektaru přiléhá k severní hraně Tichého údolí poblíž buližníkového suku Alšovy vyhlídky. Jeho rozpad je patrný už na leteckých snímcích z roku 1953 a do jara 2017 byl zcela pohlcený náletovým lesem, hustým porostem trnek, svídy a maliníku. 


V roce 2016 jsme získali souhlas vlastníka – obce Únětice – a od toho roku dochází k jeho postupné obnově. Dlouhodobou low-input údržbu zajistí stádečko ovcí. Sad bude sloužit k samozběru ovoce, jako prostor konání místních slavností, environmentálního vzdělávání i jako "matečná zóna" pro aktivity zaměřené na ochranu blízkých stepních lokalit a zimoviště pro naše živé sekačky.

Koncept obnovy sadu v krocích

Redukce náletových dřevin 

Sad po dlouho dobu utěšeně zarůstal náletovými dřevinami - pajasanem, šípkem, trnkami a svídou, které postupně zcela pohltily výsadbu ovocných stromů. 

Před samotným sázením nových třešní musíme sad nejprve zbavit náletů a "obnažit" původní ovocné stromy. Aby na Holáči nevznikla hektarová paseka, proběhne odkřovení v několika fázích. Dříve než se pustíme do dalšího kácení, vysadíme na vyčištěné ploše nové stromy, a dáme šanci uchytit se trávě a bylinám. 

V sadu ponecháme těch několik krásně vzrostlých dubů a solitéry šípku a hlohu jako refugia pro drobné živočichy.
Odkřovení bude probíhat mimo hnízdní období aby nedošlo k narušení reprodukce ptáků.

Nová výsadba 

V části sadu určené k obnově původně stálo 150 stromů, 2/3 z toho už buďto zcela chybí, nebo jsou v kritickém stavu. 
Chystáme se postupně vysadit 100 ks stromů starých, krajových odrůdy ve vysokokmenných tvarech. Převážně půjde o třešně a višně, doplněné o několik jabloní a hrušní.

Původní výsadba

Staré ovocné stromy hostí druhy hmyzu vázané na odumírající dřevo. I poškozené a mrtvé stromy proto v sadu zůstanou zachovány, upravíme je ale tak, aby nebyly nebezpečné návštěvníkům sadu ani paseným zvířatům.
Ze starého dřeva odstraněného z takových stromů navršíme několik hromad, které budou sloužit jako útočiště pro hmyz a drobná zvířata.

Ovce a kozy mezi třešněmi

Důležitou částí péče o sad je údržba podrostu. Vysoká tráva soupeří se stromy o vodu a živiny a snižuje jejich plodnost a délku života. Bez pravidelné seče by navíc sad brzy zase pohltil náletový les.  
Pod ovocné stromy se ale traktor v podstatě nedostane a kosit více než hektar lehkýma sekačama je strašná kopa práce, takže na to půjdeme jinak. O travnatý podrost se nám v sadu postará stádo ovcí a koz. Trávník pokosí i uválcují a pohnojí, což ovocným stromům jen prospěje.

Aby nám z vysazených stromů nezbyly jen ožužlané podnože, opatříme je speciálními ovcovzdornou ochranou. 

Ovce občas mívají zaječí úmysly a mladá řepka láká, celý sad budeme muset oplotit. Aby oplocení co nejméně vadilo oku, použijeme klasické ovčí pletivo s velkým okem, nízko výškou (1,1 m) a dřevo jako materiál na kůly a brány ohrady.
Těch bude v oplocení spousty a v době, kdy stádo bude spásat okolní stepi (což je jeho další úkol), bude sad ze všech stran volně přístupný. Brány budou dost široké na to, aby jimi projely dvoj- i trojkočárky.