Pastva v ochraně přírody a krajiny

Po staletí byla pasoucí se stáda ovcí a koz nedílnou součástí naší krajiny a významným způsobem se podílela na utváření její podoby a přispívala k tvorbě a údržbě mnoha biologicky cenných lokalit. S ústupem pastevního hospodaření tyto unikátní lokality postupně zarůstají nejen křovím a dřevinami, ale i dominantnějšími druhy bylin a trav a dochází tak k výrazným změnám rostlinných a na ně navázaných živočišných společenstev. Ubývá tak mnoho druhů flory i fauny a pomalu se vytrácí vzácná paměť krajiny.

Státní orgány ochrany přírody a také nevládní organizace se tento proces snaží v mezích jejich možností alespoň zpomalit a nejcennější z lokalit zachovat ve stavu co možná nejbližším jejich původní podobě.