SEKNE TI TO NA LEVÁČI II


KURZ PRÁCE S RUČNÍ KOSOU

A DÍLNA KOSÁCKÝCH PÍSNÍ

Přijďte se naučit pracovat s nástrojem, který tisíci lety uživatelského testování došel dokonalosti.

Letos se zpěvy a tanci a společnou snídaní v trávě!!!Vlastníkům kos bude jejich technika odborně seřízena,
bezkosým budou nástroje zapůjčeny.


Kde: Roztoky, Levý hradec, 
sraz u podia za kostelem

Kdy: 21.5.2017, 7.00 až 12:00

Doprava: bus 340 Levý Hradec, vlak Roztoky-Žalov

Kurzovné: 150 Káčé za sekáče 

S sebou: vhodný oděv a pevnou obuv, 
oblíbené pracovní rukavice a chuť k práci.

Kosu a hrábě, máte-li. Něco dobrého na společnou snídani. 


Rezervace vhodná!