2018

 • 20. října 2018 – Brigáda / firemní dobrovolnictví se statečnými z firmy Vodafone
  Společně jsme připravili místo pro 50 stromů v třešňovce na Levém Hradci
 • říjen 2018 – Pastva na Bílých stráních pod Košťálovem (více)
 • červenec 2018 – Pastva na Alšově vyhlídce a v třešňovce na Holém vrchu
 • 21. června – červenec 2018 – Pastva na vrchu Řivnáč v Roztokách
 • 22. května 2018 – Mozaiková seč na Levém Hradci (více)
 • 27. dubna 2018 – Den země v třešňovce se školou Hnízdo
 • 21. dubna 2018 – Den země ve spolupráci se Středočeským muzeem v Roztokách u Prahy

2017

 • 18. listopadu 2017 – Velká sázečka na Holém vrchu
  47 zasazených stromů Únětickým věnovaly dva novomanželské páry, které si je vyžádaly jako svatební dary od blízkých i vzdálených, přátel i rodiny.
 • 9. listopadu 2017 – Sázečka na Holém vrchu (více)
  V třešňovce nad Úněticema přibylo 15 nových třešní starých odrůd. Pomohli nám je zasadit dobrovolníci z Prague Airport – Letiště Praha a Českého Aeroholdingu a spolek Na Ovoce. 
 • říjen 2017 – Pastva ve spolupráci s Ekocentrem Podhoubí
 • 12. srpna 2017 – dílna na přípravu prostoru k pastvě
  Spolu se spolkem Podhoubí jsme připravovali prostor sadu na to, že do něj přibudou čtyřnohé údržbářky.
 • 15. června 2018 – Start pastvy v Bráníku (více)
 • 21. května 2017 – Sekne ti to na Leváči (více)
  Workshop kosení ruční kosou spojený s pokosením podrostu třešňovky na Levém Hradci
 • 20. května 2017 – Start pastvy na vrchu Řivnáč
 • 8. dubna 2017 – Ukliďme Česko
  Spolu s Okrašlovacím spolkem Roztoky jsme pořádali místní větev celorepublikové dobrovolnické akce
 • 27. březen 2017 – Start pastvy pro tento rok
 • 11.–12. března 2017 Jarní brigáda v sadu na Holém vrchu
  Pro milovníky statistiky: 31 pracantů 270 odmakaných hodin 6000 m2 vyčištěných od náletů a připravených na výsadbu třešní, 8 m3 palivového dřeva připravených pro obec Únětice a myslivecký spolek Hubertus, 10 litrů zelňačky, 12 litrů skopového guláše a 30 špekáčů i nějací ti migranti (ze Slovenska a odjinud) se našli. Díky dobrovolníkům, z TamJdem i ostatním. Krásně to tam na Holáči prokouklo. (více)

2016

 • září 2016 – únor 2017 – Spolupráce se Svobodnou školou
  Kurz farmaření jako jeden z předmětů, které si děti mohou zvolit
 • 5. června 2016 – Sekne ti to na Leváči
  Workshop kosení ruční kosou spojený s pokosením podrostu třešňovky na Levém Hradci
 • Založení spolku Jestřábník