Historické pastevní a polní sady osázené vysokokmennými stromy rychle mizí. A s nimi mizí i staré a místní odrůdy ovocných stromů, jedinečné biotopy, střípky v mozaice krajiny a část její paměti. Přidali jsme se k těm, kteří tento trend chtějí zvrátit.

třešňovka na Holém vrchu
sad v krajině
obnova sadů v krocích
zapojte se