Co můžete očekávat                    

Kromě nadšených dětí a sousedů, kteří k Vám budou tu obdivně, tu pobaveně koukat přes plot?
Zvířata, která se Vám postarají o trávník bez použití agrochemie a fosilních paliv, přiběhnou na zavolání a na dobroty.
A především dobrý pocit - uděláte něco pro svou zahradu a zároveň podpoříte kosení ve velkém - pastevní údržbu druhově bohatých luk, skalních stepí a vřesovišť na Řivnáči, Holém vrchu a Vltavských terasách.