Jestřábník,
spolek pro ochranu přírody a krajiny

sídlo: Potoky 1473, 252 63 Roztoky
ičo: 05072255
zapsán u Městského soudu v Praze, 
číslo účtu: 115-2761910227/0100

statutární zástupce (předseda spolku):
Tomáš Zděblo

telefon: 608 106 643
email: tom.tady@gmail.com