Koncept obnovy sadu v krocích


Odkřovovací četa v akci.Můžu  se zapojit?                    Rozhodně, práce je v sadu jak na                                                kostele, více než sami zvládneme. Pomoc je rozhodně vítaná. Můžete si zasadit třešeň, zapojit při brigádách, nebo adoptovat strom. První výsadba je plánovaná na podzim 2016, o možnostech, kterak se na záchraně sadu podílet dáme určitě včas vědět. 

Redukce náletových dřevin    sad po dlouho dobu utěšeně zarůstal
                                              náletovými dřevinami - pajasanem, šípkem, trnkami a svídou, které postupně zcela pohltily výsadbu ovocných stromů. 
Před samotným sázením nových třešní musíme sad nejprve zbavit náletů a "obnažit" původní ovocné stromy. Aby na Holáči nevznikla hektarová paseka, proběhne odkřovení v několika fázích. Dříve než se pustíme do dalšího kácení, vysadíme na vyčištěné ploše nové stromy, a dáme šanci uchytit se trávě a bylinám. 
V sadu ponecháme těch několik krásně vzrostlých dubů a solitéry šípku a hlohu jako refugia pro drobné živočichy.
Odkřovení bude probíhat mimo hnízdní období aby nedošlo k narušení reprodukce ptáků.


Nová výsadba                         v části sadu určené k obnově                                                          původně stálo 150 stromů,  2/3 z toho už buďto zcela chybí, nebo jsou v kritickém stavu. 
Chystáme se postupně vysadit 100 ks stromů starých, krajových odrůdy ve vysokokmenných tvarech. Převážně půjde o třešně a višně, doplněné o několik jabloní a hrušní.


Původní výsadba                     Staré ovocné stromy hostí druhy                                                   hmyzu vázané na odumírající dřevo. I poškozené a mrtvé stromy proto v sadu zůstanou zachovány, upravíme je ale tak, aby nebyly nebezpečné návštěvníkům sadu ani paseným zvířatům.
Ze starého dřeva odstraněného z takových stromů navršíme několik hromad, které budou sloužit jako útočiště pro hmyz a drobná zvířata.