Jestřábník, spolek pro ochranu přírody a krajiny, je nestátní nezisková organizace. 

Vznikl se záměrem zajištění dlouhodobé systematické ochrany cenných přírodních lokalit v okolí Roztok a Únětic. Sdružují se v něm lidé, kteří se v letech 2014 až 2015 podíleli na realizaci pilotních ochranářských projektů v okolí Roztok, se záměrem pokračovat ve zdárně nastartované péči o lokality, jež byly doposud v tomto ohledu zanedbávány a bez patřičné pozornosti hrozí jejich degradace a zánik.


DLOUHODOBÉ PROJEKTY 

NOVÝ ŽIVOT STARÝM SADŮM
Historické pastevní a polní sady osázené vysokokmennými stromy rychle mizí. A s nimi mizí i staré a místní odrůdy ovocných stromů, jedinečné biotopy, střípky v mozaice krajiny a část její paměti. Přidali jsme se k těm, kteří tento trend chtějí zvrátit.


DRAHA JSOU NÁM DRAHÁ

Pastva hospodářských zvířat utvářela krajinu po tisíce let a podílela se na vzniku druhotných bezlesí hostících mnoho z chráněných a ohrožených druhů. Vracíme kozy a ovce do krajiny a tak pomáháme ochraně stanovišť těchto druhů.                                      

svěřte péči o Váš trávník našim ovcím a podpořte tak naše projekty 
           

AKTUALITY  

             
pro projekt obnovné pastvy v okolí Roztok. 
Pro odvážné duše dobrá mzda, spousta zážitků a smysluplná práce.


21.5.2017
Kurz práce s ruční kosou a kosáckých písní. Přijďte se to všechno naučit a podrbat záda louce ve staré třešňovce na Levém hradci.


8.4.2017

Dobrovolnická úklidovka pořádaná společně s Okrašlovacím spolkem Roztoky. Schválně, stihnou to naši méně sociálně zdatní sousedé prasit rychleji než to budeme my uklízet?
Akce je součástí
TamJdem k nám sveze ze všech koutů Čech (Moravy aji Brna) nadšence, kteří nám pomůžou s obnovou sadu. Zbavíme se náletů, které dusí staré ovocné stromy a připravíme místo pro výsadbu jednoho sta nových.
Přideje se, ať je nás síla!!!