Vzdělávání / EVVO

Pasáčkovská dílna

Po část roku jsou naše ovce v Praze nebo v Roztokách. Tehdy nabízíme školám a školkám "pasáčkovskou dílnu", na které poznají, jakou mají ovce funkci v krajině, dozví se o nich spoustu zajímavostí a vyzkouší si, jak těžkou práci má pastevecký pes.

Péče o sad

Rádi dětské kolektivy zapojíme i do péče o stromy. Práce kolem nich je spoustu, možností něco se o krajině dozvědět také.