Práce je kopec, zato sil a času máme každý vyměřeno jen "odsaď pocaď". Bez dobrovolné pomoci nadšených hlav, rukou a nohou se (nejen) ochrana přírody dělat nedá! 
Dobrovolnické aktivity mají kromě okamžitého efektu ´za míň peněz více muziky´také neméně důležitý dlouhodobý dopad - lidé, kteří se jich účastní, mohou získat hlubší vztah k přírodě a krajině, pochopit procesy, které je utváří  a následně snad "odlehčit" negativní dopady našeho pobývání v nich.

Tady jsou některé naše dobrovolnické aktivity/projekty:

Den v přírodě, den pro přírodu

Ve spolupráci se Svobodnou školou Praha začíná projekt spojující zážitkovou pedagogiku, EVVO a dobrovolnictví.

13 dětí druhého stupně školy se bude dlouhodobě podílet na chodu "farmy" i na ochranářských aktivitách.
V "reálném" čase budou svědky střídání ročních období a cyklických proměn krajiny.

U sušení sena a kydání mrvy, při vyhrabávání stařiny a likvidaci náletů, ale třeba i při porodech jehňat a sázení ovocných stromů posílí tělo i ducha.

A třeba si přitom všimnou, že mana ani pečení holubi sice z nebe nepadají, zato když si člověk pořádně vyhrne rukávy, může život stát hooodně za to!Bača junior

  • Dobrá orientace v terénu
  • Mimořádná fyzická zdatnost
  • Psychická odolnost matky paterčat
  • Ambivalentní vztah k hygieně
Vystihuje vás výše uvedené? 
Přidejte se k týmu dobrovolných pasáčků na Mission Most Possible!

Další z plánovaných Joint Ventures.


aneb Tam jdem jdou sem.

Ze vzájemných sympatií k tomu, co a jak ten druhý dělá se chystá spolupráce s organizací, která spojuje dobrovolníky a umožňuje jim pomoci konkrétním neziskovým organizacím, veřejně prospěšným projektům a místním komunitám v dosažení jejich cílů a vizí.
Comments