Práce je kopec, zato sil a času máme každý vyměřeno jen "odsaď pocaď". 
Bez dobrovolné pomoci nadšených hlav, rukou a nohou se (nejen) ochrana přírody dělat nedá! 

Dobrovolnické aktivity mají kromě okamžitého efektu "za méně peněz více muziky" také neméně důležitý dlouhodobý dopad - lidé, kteří se jich účastní, mohou získat hlubší vztah k přírodě a krajině, pochopit procesy, které je utváří a následně snad "odlehčit" negativní dopady našeho pobývání v nich.